Var får man köra cross?

Cross får man endast köra på enskilda vägar, såsom skogsbilvägar som varken är allmänna eller kommunala. Detta förutsätter dock att crossen är terrängregistrerad. En oregistrerad cross får endast köras på inhägnade områden. Man får alltså inte köra cross ute i skogen.

Även om din cross är terrängregistrerad så får inte crossen köras ute i terrängen, inte ens på din egen mark. En tumregel är att det i stort sett alltid är förbud för att köra cross på barmark, enligt Länsstyrelsen. Anledningen till att man inte får köra fritt hur man vill är för att detta kan skada naturen.

 

Får man köra cross på alla enskilda vägar?

I det svenska vägnätet så ingår ca 43 000 mil enskilda vägar, dock så får man inte köra cross på alla dessa. Om du får köra på en enskild väg beror om vägen erhåller statsbidrag och vägens ägare godkänner det. Erhåller den enskilda vägen statsbidrag så talar vägmärken om vilken trafik som har tillträde till den.

Av de enskilda vägar som inte får statsbidrag så bestämmer ägaren vilken trafik som är tillåten. Här är alltid ägaren skyldig att märka ut vilka fordon som inte är tillåtna. Skulle en enskild väg inte erhålla statsbidrag och inte ha några förbudsskyltar, då får du också köra cross på den.

Kom ihåg att det alltid är förarens ansvar att ta reda på vilka regler som gäller för vägen. Lagöverträdelse kan bestraffas med böter enligt svensk lagstiftning.

 

Finns undantag var man får köra cross?

Det undantag som främst gäller från förbudet att köra på barmark är för de som behöver köra ett motordrivet fordon för att kunna utföra sitt arbete. Exempel på detta kan vara vid olika former av skogsbruk, jordbruk eller djurskötsel.

Det finns även ytterligare undantag från terrängkörningslagen:

 • Under räddningstjänst som exempelvis vid sjuktransporter.
 • Under jakt och vid hämtning av fällt villebråd.
 • När man parkerar just intill väg.
 • Vid byggande och underhåll av vägar, kraftledningar och övriga anläggningar som anses vara samhällsviktiga.
 • Vid underhåll av parker och friluftsområden.
 • Anläggningar som har testbanor för motorfordon, gäller även banor för tävling och träning. Anläggningarna behöver ha anmälts till kommunen som testbanor för motorfordon.
 • Även om din körning räknas som tillåten kan du behöva tillstånd från markägaren.
 • Vid funktionsnedsättning.
 • Vid körning i terräng i samband med tävlingar eller övriga arrangemang. Parkering kan även ingå i detta undantag.

Här är det viktigt att komma ihåg att det alltid är Länsstyrelsen som beslutar om eventuella undantag, helt enligt terrängkörningsförordningen. Även om din körning kan räknas som tillåten enligt dessa undantag så kan du ändå behöva tillåtelse från markägaren. För att vara på den säkra sidan så dubbelkolla alltid med markägaren innan körning.

 

Tips när du vill köra cross

 • Att ha en bra, ärlig och öppen relation med markägaren är alltid att rekommendera. Visa hänsyn och respekt för ägare, lokalbefolkning och andra i din omgivning.
 • Körning på snö och innan tjälen gått ur marken kan vara utmanande men är också det som är minst skadligt för naturen. Så gillar du att köra på snö så kan detta vara ett bra argument mot en tveksam markägare.
 • I svensk trafikföreskriftsamling(STFS) hos Transportstyrelsen så kan man hitta vilka vägar som är avstängda i Sverige. Genom att söka på STFS innan körning så sparar du både tid och bensin.
 • Att börja köra cross kan man göra redan vid 5–7 års ålder, det är heller aldrig försent att börja köra cross. Om du är intresserad av att börja köra motocross så vänd dig till närmaste motocrossklubb för att få hjälp.
 • Testa olika cross spel Motocross spel! Ett roligt sätt att komma in i motocross världen och som passar barn samt vuxna barn är att öva genom spel.